Novinky

Vybudovali sme workoutovú zostavu

18.1.2020 - Čítať...

Stredoslovenská výstava koní 2019

31.7.209 - Čítať...

Stredoslovenská výstava koní 2018

21.2.209 - Čítať...

Denný tábor 2018

Čítať...

18.1.2020 - V rámci projektu "U nás neexistuje wifi, ale nájdete tulepšie spojenie" sme vybudovali workoutovú zostavu.

31.2.2019 - Stredoslovenská výstava koní 2019

21.2.2019 - Stredoslovenská výstava koní 2018

Po dvoch úspešných ročníkoch sa organizátori - Zväz chovateľov koní na Slovensku, Slovenská asociácia chovateľov haflingov a rodinná farma Podzámocký dvor, s.r.o. rozhodli opäť zorganizovať toto divácky úspešné podujatie. Dva týždne pred konaním výstavy však bolo prihlásených len 8 koní a hrozilo, že sa výstava neuskutoční. Nakoniec bolo vdeň konania výstavy 1. septembra hodnotených v 11 kategóriách 42 koní zrôznych kútov Slovenska a Českej republiky. Hodnotiaca komisia pracovala vzložení: MVDr. Jaroslav Dražan, prezident Asociácie zväzov chovateľov koní Českej republiky, MVDr. Cyril Bonta, nestor chovu koní plemena hafling na Slovensku,člen predstavenstva Slovenskej asociácie chovateľov haflingov a František Rindoš, konzulent Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Fundovaného moderova niapočas celej výstavy sa už tradične zhostil Ing. František Grácz, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Tohtoročná výstava opäť potvrdila, že slovenskí chovatelia sa majú čímpochváliť. Návštevníci mohli vidieť miniatúrne americke kone svýškousotva 80 centimetrov ako iardénskeho koňa, ktorého váha prevyšuje 1 tonu.Hodnotiaca komisia veru nemala ľahkú úlohu vybrať ztakého množstva konírôznych plemien šampióna tohtoročnej výstavy.

Nakoniec sa ním stala kobylka Kemír – 8 SK, plemena shagya arab,vmajetku Ing. Petra Görözdiho zBaloňa (Čiližská Radvaň).Vicešampiónom výstavy sa stal holštýnsky žrebec Carpe Diem, vmajetkuLambda Science, s.r.o., Bratislava. Juniorskou šampiónkou výstavy sa stalahaflingská kobylka Panina, ktorej majiteľom je MVDr. Cyril BontazPečeníc.

Víťazi jednotlivých kategórii:

Žriebätá haflingdo 2. rokov: Panina, MVDr. Cyril Bonta, Pečenice

Žriebätáostatné do 2 rokov: Charlie Diamond Eye, paint horse, Erika Tadianová, H. Hámre

Haflingkobyly zvod: Blondie, Podzámocký dvor, s.r.o., Podzámčok

Haflingkobyly: Desire, RNDr. Zuzana Kapustová, SHR, Bratislava

Haflingžrebce: Buchberg, Podzámocký dvor, s.r.o., Podzámčok

Pony kobyly:Etna, SŠP, Ing. Andrea Machalová, Kriváň

Pony žrebce:Permoník Storry, shetland pony, Krnáčová Petra, Čebovce

Teplokrvnékobyly: Kemír – 8 SK, shagya arab, Ing.Peter Görözdi, Baloň (Čiližská Radvaň)

Lipicankobyly: Neapolitano XV – 8 SK Cora, Monika Kultánová, Čadca

Chladnokrvnékone: Sambáda, sliezsky norik, Jozef Puškár, Kováčová

Netradičnéplemená: Smart Marlene O Lena, paint horse, Marek Medvecký, Dolný Kubín

Teplokrvné žrebce a valachy: Carpe Diem, holštýn,Lambda Science, s.r.o., Bratislava

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným želáme ešte mnoho chovateľských úspechov a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Súčasťou výstavy v Podzámčoku bol aj tento rok centrálny zvod kobýl plemena hafling. (popísanév samostatnom článku)

Krásne kone nebolo to jediné, čo v tento deň pritiahlo na farmu také množstvo návštevníkov. Hlavne deti, ktoré si ešte užívali posledné dni prázdnin, si nenechali ujsť možnosť povoziť sa na koni, dať si namaľovať niečo pekné natvár, či vyšantiť sa na detskom ihrisku

Poukončení výstavy sa návštevníci výstavy, ako i vystavovatelia ktorí sanemuseli so svojimi koníkmi ponáhľať domov zabávali pri živej hudbev podaní kapely POHODA – ZV. Niektorí zotrvali v družných rozhovorochdo neskorých večerných hodín.

Výstava koní nebolavtomto roku posledným podujatím, ktoré na farme pre verejnosťusporadúvajú. Už tradičným podujatím je Country babie leto – priateľskéwesternové preteky ahon na líšku, ktoré sa bude konať 13. októbra. Tentorok to bude už 14. ročník ana farme sa stretnú westernoví jazdcizokolitých rančov.

Denný tábor 2018

Stredoslovenská výstava koní 2017

Po minuloročnom úspešnom štarte sa organizátori - Zväz chovateľov koní na Slovensku, Slovenská asociácia chovateľov haflingov a rodinná farma Podzámocký dvor rozhodli opäť zorganizovať toto divácky úspešné podujatie. Týždeň pred konaním výstavy však bolo prihlásených len 8 koní a hrozilo, že sa výstava neuskutoční. Nakoniec bolo v deň konania výstavy 1. septembra hodnotených v ôsmych kategóriách 28 z celkového počtu 32 prihlásených koní z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: MVDr. Jaroslav Dražan, prezident Asociácie zväzov chovateľov koní Českej republiky, MVDr. Cyril Bonta, nestor chovu koní plemena hafling na Slovensku, člen predstavenstva Slovenskej asociácie chovateľov haflingov a František Rindoš, konzulent Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Fundovaného moderovania počas celej výstavy sa už tradične zhostil Ing. František Grácz, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Tohtoročná výstava opäť potvrdila, že slovenskí chovatelia sa majú čím pochváliť. Návštevníci mohli vidieť miniatúrne americke kone s výškou sotva 80 centimetrov ako i ardénskeho koňa, ktorého váha prevyšuje 1 tonu. Hodnotiaca komisia veru nemala ľahkú úlohu vybrať z takého množstva koní rôznych plemien šampióna tohtoročnej výstavy.

Nakoniec sa ním stala kobylka Erva, plemena slovenský športový pony, v majetku Ing. Andrei Machalovej z Kriváňa. Vicešampiónkou výstavy sa stala kobyla Daphne, plemena oldenburský teplokrvník, v majetku Petra Rajnu z Prešova.

Víťazi jednotlivých kategórii:

Žriebätá do 2. rokov: Blondie, hafling, Podzámocký dvor s.r.o., Podzámčok

Hafling kobyly 4 – 8 ročné: Belle Sauvage, Podzámocký dvor s.r.o., Podzámčok

Teplokrvné kobyly: Daphne, oldenurský teplokrvník, Rajna Peter, Prešov

Hafling žrebce: Avalon, Studničkovci Pavel a Martina, Vrchovany, ČR

SŠP kobyly: Erva, Machalová Andrea Ing., Kriváň

Pony žrebce: Silaj, Srncová Marta, Hronovce

Chladnokrvné kone: Toto du Wolfert, arden, Varga Jaroslav Modrý Kameň

Teplokrvné valachy: Amorino, ST, Sedláková Blanka MVDr., Trnava

Súčasťou výstavy bol tento rok aj centrálny zvod kobýl plemena hafling.

Krásne kone nebolo to jediné, čo v tento deň pritiahlo na farmu také množstvo návštevníkov. Hlavne deti, ktoré si ešte užívali posledné dni prázdnin, si nenechali ujsť možnosť povoziť sa na koni, dať si namaľovať niečo pekné na tvár, stretnúť pravých indiánov a dozvedieť sa niečo o ich živote.

Výstava koní nebola v tomto roku posledným podujatím, ktoré na farme pre verejnosť usporadúvajú. Už tradičným podujatím je Country babie leto – priateľské westernové preteky a hon na líšku, ktoré sa bude konať 14. októbra. Tento rok to bude už 13. ročník a na farme sa stretnú westernoví jazdci z okolitých rančov.