Cenník

jazdecká hodina (45 min.) v jazdiarni
jazda v teréne (60 min.)

25 €
25 €

ustajnenie koňa/mesiac (dlhodobé)
ustajnenie koňa/deň (krátkodobé)
skupinový pobyt na farme/osoba/deň
prehliadka chovaných zvierat - dospelí
prehliadka chovaných zvierat - deti

300 €
12 €
5 €
5 €
3 €

Ustajnený Buchenwald

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Čítať viac....

Barrel race pravidlá

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Čítať viac....

Návštevný poriadok

● Naša rodinná farma vznikla ako naše hobby. Zvieratá na farme sú našimi domácimi miláčikmi. Nenaháňajte a neplašte ich prosím.

● Vstup na farmu vrátane vstupu na detské ihrisko a atrakcie je len na vlastné riziko. Dávajte prosím pozor na svoje deti, my nie sme ich rodičia. Za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia, preto zvážte, čo je pre vek a šikovnosť Vášho dieťaťa vhodné. Zvieratá na farme sú krotké a je iba minimálna šanca, že by niektoré z nich pri dodržaní inštrukcií vedelo Vášmu dieťaťu ublížiť, ale nie sú to plyšové hračky, i keď tak vyzerajú .

Cestou k zvieratám sa zastavte prosím v bufete, kde môžete   podporiť našu farmu  dobrovoľným vstupným príspevkom a my Vás radi po farme prevedieme. Prevádzka farmy nás stojí nemalé prostriedky a pochváliť sa deťom, že ste sa prešmykli bez zaplatenia nie je žiadne hrdinstvo. Pokiaľ samozrejme nechcete, aby Vám v puberte vyberali potajme peňaženku.

● Neposielajte svoje deti k  zvieratám samotné. Naši ošetrovatelia nemôžu preberať zodpovednosť za ich bezpečnosť, musia sa venovať svojej práci.

● Vstup do ohrád, výbehov a boxov zvierat je bez prítomnosti a súhlasu majiteľov farmy, majiteľov koní a ošetrovateľov prísne zakázaný.

● Kŕmenie vybraných zvierat návštevníkmi je povolené. V bufete je k dispozícii balíček krmiva obsahujúci granule, ktoré zvieratkám neublížia ani vo väčšom množstve. Kŕmiť z ruky môžete kozy, ovce,  poníka, zajace. Prosím rešpektujte pokyny ošetrovateľov, ktorí  Vám radi ukážu ako zvieratám krmivo správne podávať. Nekŕmte zvieratá prineseným krmivom, mohli by ste im ublížiť. Pri kŕmení prosím zbystrite pozornosť a dbajte na to, aby deti nechodili zvieratám okolo zadných nôh a aby nemali oči blízko rohov zvierat.

● Naše kone sú pokojné a rozumné zvieratá a aj keď sa zatiaľ nestala žiadna nehoda je nevyhnutné, aby deti v prípade záujmu o jazdenie  používali počas jazdenia prilbu (na farme k dispozícii).

Všetky naše zvieratá sú riadne veterinárne ošetrené. Majú všetky potrebné očkovania. Taktiež ich preventívne odčervujeme a ošetrujeme proti vonkajším parazitom. Celý chov je riadne registrovaný a kontrolovaný RVPS vo Zvolene.

Psom je povolený vstup na farmu len na vôdzke, aby nespôsobovali obyvateľom a iným návštevníkom farmy stres.

Fajčenie v areáli farmy je povolené len vo vyhradených priestoroch. Popolník s lavičkou pre fajčiarov sa nachádza pred bufetom a pred vstupom do stajne.

● Prosím odpad hádžte iba do určených odpadkových nádob. Nepatrí na zem, ani na parkovisko. Buďme príkladom pre naše deti. Nie odstrašujúcim.

Rešpektujte všetky tabule na farme a inštrukcie ošetrovateľov, sú tu kvôli zachovaniu Vašej bezpečnosti. Nerešpektovanie pravidiel, návštevného poriadku a pokynov ošetrovateľov môže viesť k vykázaniu z areálu farmy bez náhrady.

● Návštevníci vstupom do areálu dávajú súhlas, že fotografie či videozáznamy s ich osobou, vyhotovené v priebehu návštevy farmy, môžu byť použité podľa uváženia, bez nároku na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Fotografie z farmy používame v našich propagačných materiáloch. Ak by ste si to nepriali, treba upozorniť na tento fakt vopred a zo záberov Vás vynecháme.